5 разлики между най-популярните браузър и Finder

Разликите между браузъра и търсачката могат да бъдат неуловими или незабележими за много потребители на интернет. Всеки обаче има различно естество, понякога зависим, а в други - независим от другия.

Например Google е търсачка; статистически това е най-използваната търсачка. Google може да бъде достъпен от Internet Explorer или Google Chrome, които са браузъри.

Дори когато разработчиците на търсачки са разработили браузър (Google), все още има възможност за отваряне на Google във всеки браузър, тъй като Google е уеб.

Сред най-използваните браузъри са Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др.

Най-използваните търсачки, които могат да бъдат намерени в интернет са Google, Yahoo, Bing, MSN, наред с други.

Петте основни разлики между браузъра и търсачката

1 - Браузър да влезе, търсачката да се получи

Браузърът се използва като връзка между потребителя на устройство с възможност за навигация и интернет. Без браузъра няма достъп до уеб страница.

Използва се търсачка, за да се намери нещо в Интернет. Най-често срещаният начин да направите това е чрез филтриране на думи, което ви позволява конкретно да намерите това, което потребителят изисква.

2- Настаняване на компютъра

Браузърът е софтуер или приложение, което трябва да бъде инсталирано на устройство. Чрез него потребителят може да има достъп до безкрайни сайтове, които са в мрежата, да намират документи, книги, музика, наред с други.

Когато говорим за търсачка, това също е софтуер. За разлика от браузъра, не е необходимо да се хоства на компютъра.

Просто напишете адреса си в браузъра и достъп. След като търсачката се зарежда в браузъра, потребителят трябва да въведе ключовите думи, за да извърши тяхното търсене.

3 - Браузърът е необходим за търсачката

Всеки потребител на мрежата изисква браузър да търси конкретно за известна уеб страница или да използва търсачка, чрез която изисква да проучи или изтегли всякаква информация.

Търсачката не може да работи самостоятелно на компютър. Търсачките зависят пряко от потребителя, който има браузър.

Търсачката може да бъде много полезна за намиране на навигационен софтуер и да може да изтегли софтуера на компютъра или устройството, което се използва.

4- Начини на работа

Браузърът изисква комуникация със сървъра чрез HTTP протокол. С това се прави заявка, която се прави в HTML код. След тази процедура резултатът ще се появи на екрана.

С разположението на ключовите думи търсачката използва софтуер, наречен indexer, чрез който всички свързани думи се намират в търсенето във всеки сайт или документ, намерен в мрежата.

5- Проектиране на софтуер

В случай на браузъри, софтуерният дизайн може да повлияе на скоростта на компютъра.

От гледна точка на търсачките, разработването на софтуер е от ключово значение за постигане на различни нива на ефективност.