10 Примери за химични процеси

Химичен процес е всяко действие, което ви позволява да вземете материал и да го трансформирате в краен продукт с различни характеристики.

Обикновено химичните процеси могат да променят свойствата, условията или състоянието на елемента, така че да могат да се използват по различен начин.

В ежедневието има много химически процеси, много от които са жизненоважни в естествените цикли и в индустриализирания свят.

Именно в промишлеността най-често се използват процеси и химични реакции, или за генериране на по-устойчиви материали, или за по-подходящи условия за конкретна цел.

Примери за химични реакции и процеси

Някои химически процеси, като фотосинтезата, се срещат естествено, докато други като създаването на сплави се причиняват от човека.

1 - Ферментация

Това е непълен процес на окисление, при който реактивното вещество (като дрожди) предизвиква ускорената пролиферация на микроорганизми, нормално хранени с глюкоза, за да образуват други производни като въглехидрати или алкохол.

Той се среща естествено в живите същества, но използването му на промишлено ниво се използва за създаването на многобройни храни, особено ликьори като вино и бира, и основни храни, като хляб.

2 - Сплав

В металургията, сплавта се нарича процес и материалът, получен чрез комбинация от един метален елемент с друг, независимо дали е метал или не.

Той служи за получаване на по-здрави материали, по-устойчиви на корозия или по-видими за окото. Бронз, стомана и месинг са примери за сплави.

3- Коагулация

Коагулацията е естествена активност, присъстваща в много живи същества, включително хора.

Състои се от промяна в консистенцията на кръвта, от течност до гел. Това е естествена реакция на организма за предотвратяване на загуба на кръв.

4 - Корозия

Това е химическа реакция на редукцията на типа - окисление, при което един елемент придобива електрони, а друг ги губи (окислителят), като значително променя техните характеристики.

В случая с металите корозията води до загуба на твърдост, ковкост и електрическа проводимост.

5 - Хидролиза

Метод, чрез който киселина или сол се разтварят във вода, за да се предизвика размяната на аниони и катиони за разлагане на елементите.

6- Йонизация

Този процес се случва, когато се прилага електрически заряд, който генерира йони, които преминават от един проводник към друг, за да създават изкуствено атоми или молекули, като озон.

Той има няколко приложения, като например пречистване на водата.

7. Утайка

Утайката се състои в създаването на мека твърда маса чрез добавяне на неразтворими вещества в разтвор.

В химията и медицината се използва за създаване на карбонати.

8. Ядрен синтез

Това е обединението на леките атоми в по-тежките за по-късното му "бомбардиране" с някакъв елемент, който ускорява неговото разширяване.

Ядреният синтез е процес, способен да освободи огромни количества енергия. Понастоящем се използва за генериране на електрическа енергия и създаване на военни артефакти.

9- Фотосинтеза

Способността на автотрофните същества да синтезират храната си от неорганична материя с помощта на светлина.

Този процес се наблюдава в растенията, поради което се казва, че те са самостоятелни субекти.

10 - Горене

Всяка химическа реакция, която бързо окислява запалим елемент, комбиниран с окислител (обикновено кислород) за производство на топлина, се класифицира като горене.

Това е един от най-важните химически процеси за човешките същества, тъй като неговото откритие революционизира човешкия живот.

Горенето е налице в много ежедневни дейности като автомобилни превозни средства, газови печки или отопление.