10-те най-важни примера на икономическите институции

Основните примери за икономически институции са Световната банка, Международния валутен фонд и Световната търговска организация. Икономическите институции имат различни характеристики според техния характер.

Институциите или икономическите организми са субектите, чрез които се управляват икономиките на индивидите, групите, компаниите или нациите, които са свързани с тази институция.

Тези взаимоотношения се ръководят от редица правила или норми, които ще помогнат да се направи икономиката прозрачна и по-консолидирана.

10-те основни примера на икономическите институции

1 - Световна банка

Тя е зависима организация на Организацията на обединените нации и работи за осигуряване на икономическа и финансова подкрепа за страни, които са в сценарий на икономическа криза.

Тя се появи, за да помогне на страните да се възстановят след Втората световна война.

2. Международен валутен фонд

Това е институция, създадена от ООН. Нейната основна цел е да насърчава сътрудничеството между страните, които го съставляват, и да има финансова стабилност в тези страни.

Страните членки на фонда могат да използват този фонд за решаване на някакъв финансов или икономически проблем, който представляват.

3 - Международна търговска камара

Това е организация, създадена във Франция. Тя отговаря за осигуряването на защита на компаниите в различните страни, които го съставляват.

Тази институция се стреми да направи пазарната икономика ефективна и да осигури подкрепата, от която се нуждаят компаниите.

4 - Световна търговска организация

Той е отговорен за създаването на правила и наредби, свързани с всички търговски обмени в световен мащаб.

Освен това той насърчава откриването на нови предприятия и основната му цел е икономиката да има значителен растеж.

5 - Икономически и паричен съюз

Тя се състои от държави от Европейския съюз. Тя се роди с въвеждането на еврото като единна валута.

Този съюз цели да има общи икономически политики, за да изпълни целите и задачите на региона.

6- CEPAL

Икономическата комисия за Латинска Америка (ECLAC) е регионална комисия на ООН.

Тя е създадена с цел да допринесе за икономиката на страните, които я съставят, допринасяйки за нейния растеж, развитие и преди всичко за укрепване на икономическите отношения между страните-членки, както и с други страни в света.

7 - Меркосур

Това е Общият пазар на Юга и се състои от няколко южноамерикански държави. Тя се фокусира върху търсенето и генерирането на бизнес възможности между икономиките на страните-членки и другите страни.

8- Държавната хазна

Това е институция, която е част от икономиката и държавата на всяка страна. Той отговаря за изучаването на финансите в публичния сектор.

Тази институция помага да се вземат решения или да се дават отговори за доходите и разходите. Държавата може да се намеси в пазарната икономика и обикновено го прави чрез държавната хазна.

9- Банки

Те отговарят за извършването на финансови операции, които се състоят в извличане на предимства на пазарите по различни начини. Маркетингът с пари е най-известната му цел.

10. Фирми

Те са институции, които се фокусират основно върху функционирането на икономическите системи.

Фирмите се стремят да участват свободно в производството на стоки и услуги, за да отговорят на нуждите и нуждите.