Десетте най-важни семейни функции

Сред функциите на семейството се открояват защитата, поддържането и импулса за развитието на индивидите. Това е основната социална институция, съставена от хора, свързани с кръвни и емоционални връзки.

В семейството индивидът се развива от най-ранните си етапи и придобива инструментите за откриване и използване на техните таланти и способности.

Семейството е първият случай на предаване на културни идеологии и наследства в едно общество. Всъщност това е и първият случай на социализация, с който човек е.

Традиционният семеен модел включва хетеросексуална двойка с едно или няколко деца. Въпреки това, този модел е модифициран и днес съществуват различни конституции: самотни родители, втори бракове, множествено съжителство, хомосексуалисти и др.

В произхода на човешката история, традиционният модел на семейството не е бил възможен поради характеристиките на населението по онова време.

Имаше модел на примитивно съжителство, в който полигинията (мъж с няколко жени) и полиандрията (жена с няколко мъже) бяха естествени.

През годините съюзът между хора с кръвни връзки е забранен не само по културни причини, но и за предотвратяване на появата и разпространението на болести и синдроми.

10-те основни функции на семейството

Елементи като появата на различни видове семейства, включването на жените в работата и технологичният напредък предизвикаха промени в семейната структура.

Тези промени също трансформират ролите на всеки член на семейството и функциите, които всеки трябва да изпълни в средата си.

Всяко семейство като социална единица обаче изпълнява следните функции:

1- Функция за идентификация

В семейството индивидът открива и установява собствената си идентичност като човек и като секси човек.

Също така научете какви модели на поведение са свързани с вашата идентичност.

2- Образователна функция

Тази функция е свързана с предишната и се отнася до формиращата роля на семейното ядро. То е в семейството, където индивидът се учи да говори, ходи и да се държи, наред с другите учения.

Всъщност е нормално да слушате в образователни институции, които изискват подкрепа от семейството, за да се изпълни напълно тяхната мисия за образоване на хората.

Тази функция има като критичен период ранното детство на индивида. В този момент фундаменталните знания за тяхното развитие в обществото са фиксирани. След това образованието изпълнява засилваща роля на тези обучения.

3- Комуникационна функция

Образователната функция е свързана с комуникативна функция, защото тя учи индивида на знаците, символите и кодовете, необходими за разбиране в обществото, в което живее.

Тази комуникационна функция е важна, защото влияе на начина, по който индивидът ще се отнася към връстниците си.

4- Социализираща функция

Както в случая с образованието, това е обща функция между семейството и образователните институции. Тя е свързана с развитието на способността за взаимодействие с другите.

Общуването включва да бъдеш свързан интелектуално, емоционално и дори икономически с други хора и за това трябва да бъдат изпълнени определени насоки за поведение. Това означава, че хората се адаптират към социалните изисквания на средата, в която растат.

Това е функция, която пряко влияе на оцеляването на социалната система или ред, тъй като се предава от поколение на поколение.

5. Функция за сътрудничество и грижа

Семейството също е първата инстанция за сигурност и защита на човек. Самият човешки жизнен цикъл изисква да има други индивиди от един и същи вид, които се грижат за най-малките и най-беззащитни.

Това е семейното ядро, отговорно за осигуряването на подслон и храна на своите членове, особено на най-малките.

Всъщност се смята, че човешкото същество е един от видовете, които са родени по-уязвими към болести или към атака на хищник. Поради тази причина защитата на семейството става жизненоважна нужда.

По същия начин се очаква всеки член на семейството да допринесе за грижата и растежа на другите. Този принос може да бъде икономически, емоционален, образователен, наред с други.

Подкрепата за семейството се ражда от усещането за принадлежност, което имат нейните членове. Знанието, че те споделят вярвания, проекти и чувства, ги кара да се включат и да се чувстват отговорни един за друг.

6 - Афективна функция

Въпреки че не се появява първо в този списък, тя е една от основните функции на семейството, защото хората се нуждаят от храна за телата си и, почти до същата степен, привързаност и привързаност.

Човекът се подхранва от тази привързаност, която получава в семейството, той се научава да го чувства за другите и да го изразява.

Начинът, по който емоциите се изразяват в семейството, влияе върху начина, по който хората ще се справят с емоциите си в други среди: работа, училище, общност и др.

7- Икономическа функция

Да живееш като семейство означава, че нейните членове трябва да допринасят за производителните сили на своето общество. Това означава също, че те трябва да консумират стоки и услуги. По този начин икономическата машина на народите остава активна.

В допълнение, то е в семейството, където лицето научава икономически понятия като бюджет, спестявания, задължения за плащане, инвестиции, разходи и други понятия.

8- Репродуктивна функция

Друга основна функция на семейството е да запази вида чрез възпроизвеждане на нейните членове.

Но освен биологичното размножаване, има и културно възпроизвеждане чрез социализиращата работа на семейството.

9 - Регулаторна функция

В семейството индивидът придобива първата си референтна рамка за правилата и нормите, които той трябва да изпълни.

Всяко семейство установява свои собствени правила и норми на поведение, за да поддържа хармонията между членовете на тяхното домакинство.

Тези норми улесняват и отношенията между членовете на едно общество, тъй като те ясно разграничават отделните роли и начина, по който се възприема властта.

10- Еманципационна функция

Семейството е това, което предлага чувство за независимост и автономия, необходими за доброто развитие на живота на хората. В семейството индивидът разбира границите между зависимостта и независимостта.

В това ядро ​​се намират инструментите, които благоприятстват растежа и съзряването на индивида, което ще го направи подходящ да отиде сам в обществото.