Какви са измеренията на човешкото същество?

Размерите на човека включват всички онези области, които съдържат потенциала на мъжете и жените. Развитието на тези възможности се превръща в личен, цялостен и пълен растеж на човешкото същество.

Природата на човешкото същество обхваща биологичните, психологическите и социалните области, следователно се счита, че човешкото същество е биопсихосоциално същество.

Идеалът е, че човешкото същество може да се развие напълно във всичките му измерения, което ще позволи индивидуален интегрален растеж и дори ще насърчи глобалното развитие на вида, като се има предвид, че напредъкът ще бъде насърчаван.

Развитието на съществата е оформено в тези три аспекта (биологични, психологически и социални), има различни елементи, които са част от същността на човешкото същество и които му позволяват да се развива и напредва във всички тези области.

В рамките на биопсихосоциалния характер на човешкото същество могат да бъдат намерени и други измерения, които потвърждават предразположението, че мъжете и жените трябва да се изправят пред различни ситуации.

Някои от тях са физически, социални, духовни, познавателни, комуникативни, естетически, емоционални и етични измерения.

Характеристики на измеренията на човешкото същество

физика

Физическото измерение е свързано с телесната природа на човека. Това е може би измерението на човека по-структурно, защото тялото е основният инструмент за функционирането на човешкото същество във всяка област.

Това измерение се проявява чрез вниманието, обърнато към грижата за тялото, както вътре, така и отвън, като се стреми да избегне действия, които могат да му навредят.

Развитието на телесното измерение на човешкото същество предполага благоприятстване на добрата диета и достатъчна физическа активност за поддържане на тялото във форма, винаги като се има предвид, че тялото е основната структура, чрез която се проявяват другите измерения.

Може да се интересувате от 19 здравословни навици за по-добър живот (деца и възрастни).

социален

Когато говорим за социалното измерение, човешкото същество се взема под внимание като част от групата и се разглеждат взаимоотношенията, които съществуват между членовете на тази група.

Въпреки че човекът по дефиниция е индивидуално същество, той също е по същество социално същество, защото има предразположеност да се свързва с други човешки същества, да генерира емоционални връзки и дори да се организира в общества.

Може би се интересувате от Как да изградите човешките отношения на работното място: 7 съвета.

духовен

Духовният аспект на човешкото същество е свързан с намерението му да разбере смисъла на неговото съществуване.

Чрез това измерение човешкото същество се стреми да надхвърли физическите аспекти на себе си и се фокусира върху онези явления, които надхвърлят това, което той може да обясни.

Някои хора свързват това измерение с идеята си за Бог или за нещо свръхестествено; други хора го свързват с факта на поддържане на положителни мисли, които генерират благополучие; а други го свързват с култивирането на така нареченото "вътрешно", това много дълбоко лично отношение, което всеки човек държи в себе си.

Може би се интересувате от духовни ценности: какво представляват те и какви са примерите.

познавателен

Човешкото същество има познавателно измерение; то е предразположено към търсене и постигане на знания в различни области. Част от постоянното търсене на човешко същество за вроден напредък се отразява в интереса му към култивиране на интелекта.

Когнитивното измерение разкрива способността на човешките същества да създават нови предписания, да трансформират собствената си реалност и да изграждат нови сценарии.

Постигнатите знания се превръщат в цели, които се постигат и се развиват в крайна сметка за човешкия вид като цяло.

Може да се интересувате от 17 упражнения за когнитивно стимулиране за възрастни хора.

общителен

Комуникативното измерение е свързано със способността на човешките същества да създават системи от знаци и символи, чрез които те могат да взаимодействат с връстниците си.

Чрез комуникативното си измерение тя е способна да изразява своите идеи, мисли, тревоги и интереси и е в състояние да задълбочи отношенията си с други човешки същества.

В резултат на това взаимодействие между човешките същества в много случаи възникват трансформации на реалността.

Това е така, защото е възможно да се споделят гледни точки с различни хора, да се участват в разговори и да се създават пространства, чрез които се създава интелектуално обогатяване и може би промяна на парадигмата.

Може би се интересувате Защо комуникацията между хората е важна?

естетика

Човекът е предразположен да оценява красотата на онова, което го заобикаля, и да реагира на него. Възприемането на нещо, което се смята за красиво, може да генерира емоции и чувства, които разпознават стойността на нещо хармонично красиво.

Естетичното измерение на човешкото същество се отразява например в създаването на произведения на изкуството или други художествени и културни прояви, които се стремят да отразят красотата на формите, цветовете, текстурите и другите елементи.

Може би се интересувате Какво представляват естетическите ценности? 20 Основни критерии.

емоционален

Емоционалното измерение на човешкото същество отговаря на способността му да извършва действия, произтичащи от генерирането на психологическо състояние, което я свързва сантиментално с конкретна ситуация.

Емоциите се генерират в отговор на някои вътрешни или външни стимули, и развитието на емоционалното измерение на човешкото същество предполага самопознание и това, което се нарича "емоционална интелигентност".

Емоционалната интелигентност е свързана с разпознаване на емоциите, които се генерират в даден човек в даден момент, и контрол на тези ненавременни реакции, които могат да възникнат, за да могат да реагират по най-добрия начин през повечето време.

Развитието на емоционалното измерение е свързано с разпознаването на собствените емоции и тези на хората наоколо и в зависимост от тях се опитва да действа по възможно най-удобния начин.

Може да се интересувате от 10 Емоционална интелигентност Динамика за деца и възрастни.

етика

Етиката отговаря на способността на индивида да разпознава правилните действия и да търси генерирането на възможно най-доброто.

Етичното измерение на човека реагира на тази необходимост, за да установи кодове на поведение, които показват кога е за предпочитане да се действа и кога не, и как да се извърши това действие.

Етичното измерение е свързано с разпознаването на другото, с регулирането на собственото поведение по отношение на обществото и с постоянното търсене на инструменти, които позволяват да се насърчава почтеното поведение сред хората.

Може би това ви интересува Какво е етика в обществото?