Защо океаните, които обграждат мексиканската територия, са важни?

Океаните, които заобикалят територията на Мексико, са важни поради икономически, геополитически, социални и климатични причини.

Значението на моретата и океаните, които обграждат народите, не е толкова очевидно, докато не осъзнаем влиянието на тези страни във всички аспекти, които пряко или косвено засягат нация.

Мексико не е изключение от това твърдение. Има няколко причини, поради които трябва да се отчете значението на големите водни обекти, които обграждат мексиканската нация, сред които са икономически, геополитически, социални и климатични причини.

Причини, поради които океаните, които заобикалят мексиканската територия, са важни

Има много причини, поради които трябва да отдавате значение на океаните, които заобикалят мексиканската територия, но можем да посочим четири от тях като сред най-забележителните, а именно: икономически, геополитически, социални и климатични причини.

1 - Икономически причини

Мексико има източен бряг, съставен от Мексиканския залив и Карибско море, свързан с Атлантическия океан, а на запад има обширна брегова линия на Тихия океан.

И двете брегове допринасят за 11 592 километра и определят морската зона с площ от над 2 945 685 квадратни километра, наречена изключителна икономическа зона.

Това огромно водно тяло съдържа голямо разнообразие от тропически или субтропични морски екосистеми, богати на видове, които се нуждаят от консумация на храна от населението на Мексико.

Риболовът в мексиканските териториални води е важен източник на доходи за страната. Той не само допринася за прехраната на населението, но и е значителен източник на заетост.

Тези работни места осигуряват достатъчно икономически средства за придобиване на необходимите стоки и услуги, които пряко или непряко генерират повече богатство на свой ред.

2 - Геополитически причини

Тъй като Мексико има лесен достъп до два различни океана, той има стратегически предимства, които имат голяма стойност пред други страни, включително и съседите му.

От една страна, възможността за достъп до Атлантическия океан през Мексиканския залив и оттам до Карибско море, значително улеснява комуникацията с източния бряг на САЩ и също така е експресен канал по морските пътища към Европа, Южна Америка и Африка.,

От друга страна, пристанищата, разположени на западната морска граница с Тихия океан, са отворена врата за износ и внос на продукти, предназначени за или произхождащи от азиатски страни.

Във военно отношение е също толкова важно местоположението на Мексико между два океана, тъй като в случай на хипотетична конфронтация с друга държава ще се улесни мобилизирането на войски и доставки по море.

Морските движения ще бъдат допълнени с мобилизация на земята или чрез възползване от нея, като се вземат предвид планинските и негостоприемните характеристики на голяма част от мексиканската територия.

3- Социални причини

Моретата и океаните допринасят за богатството и развитието на Мексико, като последните са основен фактор в контекста на тяхното общество.

Създаването на градски центрове, хранителни и търговски отрасли, свързани с експлоатацията на морски и минерални ресурси (например сол), експлоатация на петрол, туризъм, морски транспорт за движение на хора и стоки, културни прояви или дори науките за морското биоразнообразие безспорно са важен фактор за Мексико и несъмнено определят тяхната идентичност като общество.

4. Климатични причини

Влиянието на моретата и океаните, които заобикалят Мексико в неговото климатично разнообразие, е огромно, особено в крайбрежните равнини, които граничат с Мексиканския залив и западния бряг на Тихия океан, северната територия на Чиапас, провинцията Техуантепек и дори полуостров Юкатан.

Климатичният тип на тези големи площи е категоризиран като топло-влажен до суб-влажен.

Температурата, съхранявана във водите на Мексиканския залив и на Тихоокеанския крайбрежие, е причина за относително стабилната му температура между 22 и 26 градуса по Целзий.

Той е обхват, считан за оптимален за развитието на дивата природа и удобен или поносим за установяване на населени места в тези региони.