Защо е важно да се грижи за наследственото наследство на един град?

Важно е да се грижи за наследственото наследство на хората, за да не се загубят техните учения, история, традиции, богатство и културно многообразие.

Наследственото наследство на един народ съответства на поредицата от материални и нематериални блага с културна и историческа стойност, които се предават от поколение на поколение.

Днес понятието „наследствено наследство“ обхваща всички видове художествени, етнически, научни, исторически или архитектурни изрази, способни да осигурят богатство на културното наследство на даден регион.

Живопис, музика, традиционни песни и танци, местни езици или исторически сгради са примери за представителни елементи на наследственото наследство.

Това наследство е присъщо културно съкровище, което често минава между поколенията, като по този начин постига, че идеалите на хората преживяват времето.

Причини за грижа за наследственото наследство на един народ

Наследственото наследство може да бъде важна част от създаването или създаването на град или етническа група, поради което нейното опазване и грижа също предполага грижа и запазване на собствената си история.

1 - Това е важен исторически компонент

Наследственото наследство събира обекти и концепции, които могат да обяснят дори появата на населението, въпреки че понякога икономическата стойност на тези елементи може да не е много висока, тяхната историческа или сантиментална стойност ги прави безценни .

Много повтарящ се пример в света за наследствените наследства с висока сантиментална стойност са актовете на независимост.

Въпреки че независимостта на повечето нации е широко документирана и има много доказателства и символи, които са участвали в нея, фактът, че е способен да се възхищава на оригиналния акт, който провъзгласява такова важно събитие в историята на една нация, го прави важно наследство безценен прародител

2 - Те са уникални елементи

Материалното наследство може да включва сгради, паметници, статуи, природни чудеса, произведения на изкуството или скъпоценни камъни и материали.

В определени случаи тези предмети са уникални и неповторими рядкости, като корони, облян в камъни и благородни метали, саркофаги с ръчни детайли, картини с авангардни техники ...

Когато говорим за природни чудеса, те могат да разчитат и на детайли, които ги правят уникални по света, или поради тяхната рядкост или красота.

3 - Позволете ни да разберем традициите и вярванията

Много пъти исторически документи или материални елементи не могат да изразят убежденията и традициите, разпространени в региона.

Този вид нематериални ценности оцеляват благодарение на устната традиция или образованието на новите поколения.

Танците или песните, типични за една географска област, могат да имат малко писмена подкрепа, способна да разкаже своята история.

Обаче, ако устната традиция я е въвляла в жителите на даден регион, тя ще продължи във времето. Тъй като преминава от поколение на поколение, се образува вкореняване, което го прави жизненоважна част от културата.

4. Принос към разнообразието и културното богатство

Културното богатство на един град се намира в културното наследство, което е толкова представително, че хората просто не могат да се отърват от него.

Запазването на наследството допринася за разнообразието и културното богатство на човечеството, като ни помага да разберем историческите моменти и да дадем живот и идентичност на хората.