Какво представлява Stalkear?

Stalkear е англицизъм, който се отнася до редовната практика на наблюдение на други хора, виждайки какво правят те, знаейки какво обичат и следвайки непрекъснато техните стъпки, от анонимност.

Тази дейност е свързана с воайорските нагласи и до известна степен е нормална за всички хора.

Въпреки това, в случаите, когато тази дейност се превръща в сериозен проблем, някои психолози свързват действието на сталкера с психичните разстройства.

Терминът беше въведен през 80-те години, за да се определят предимно лица или групи от хора, които са били посветени на преследването на известни личности.

През 90-те години медиите направиха известния термин и започнаха да се възприемат като социален проблем с криминални последици.

Понастоящем терминът е загубил малко от престъпния контекст и е започнал да нарича действието тайно наблюдение на други хора чрез социалните мрежи.

Това се превърна в обща дейност, особено сред младите хора.

Психопатия и рискови фактори, свързани със Stalkear

И до днес поведението на сталкер или някой, който извършва действието на дебне, не е добре описано от психологията. Проучванията не са убедителни по отношение на честотата на психопатиите при този тип поведение.

Въпреки това са открити някои психопатични характеристики, които могат да бъдат свързани с широк спектър от рискови фактори, попадащи в силен навик.

Сред тези рискови фактори са дейности като нечувствителни за дебнене, диверсифициране на практиките на сталкео или повишаване на поведението на постоянния мониторинг, наред с други.

Някои проучвания също така показаха, че поведението на Сталкера изглежда е свързано главно с любовни илюзии, които обикновено са далеч от реалността и с ревниво поведение между двойки или приятели.

Последствия от Stalkear

В случаите на тежки сталкео, илюзиите, които го пораждат, могат да доведат до опасни действия като заплахи, физически нападения и дори убийства.

Тези действия могат да бъдат извършени дори и срещу сталкеада хора, които дори не знаят кой сталкеа.

В по-малко тежки случаи, stalkeo може да бъде относително безвреден и да доведе до никакви последици.

В случай на сталкео между двойки, което обикновено възниква поради ревностни ситуации, последствията могат да варират от дискусии до края на любовната връзка.

Stalkear и социални мрежи

Въздействието на социалните мрежи върху личния живот на хората е дълбоко и улеснява феномена на преследване.

Публикуването на лична информация на платформи като Facebook, Instagram, Snapchat, наред с други, улеснява практиката на stalkeo.

В тях и без да бъдат открити, хората, които се справят, могат да получат достъп до снимки, информация за ежедневните дейности и средствата за контакт на онези, които желаят да станат.

От появата на социалните мрежи действията на постоянните се отдалечиха от конотацията, свързана със сталкери, извършили престъпления срещу жертвите си.

В този контекст постоянната дейност се превръща в нормална дейност сред потребителите на тези мрежи.