Защо клетъчната смърт се среща по време на ембрионалното развитие?

Клетъчната смърт по време на ембрионалното развитие настъпва поради биологично програмиран процес на елиминиране на нежелани клетки. Този процес е известен също като клетъчно самоубийство или апоптоза.

Това е контролиран процес на самоунищожение, който улеснява обновяването на тъканите и пречистването на ненужните клетки.

Той е отговорен и за елиминиране на дефектни клетки или такива, които представляват рисков фактор за целостта на пробата.

По същия начин този процес се свързва с отстраняването на клетки, които изпълняват преходни функции в някои етапи на развитие.

Следователно, клетъчната смърт по време на ембрионалното развитие спомага за контрола на броя и качеството на клетките, които образуват тъканите, както в тази фаза, така и в някои етапи на по-късно развитие.

Клетъчната смърт се случва благодарение на влиянието на силни стимули, както вътре, така и извън клетките. Това активира генетичната програма, която предизвиква разбиване на ДНК и нарежда деградацията на протеините.

В случай, че процесът се промени по време на неговото развитие, той може да благоприятства появата на метаболитни нарушения, невродегенеративни заболявания, нарушения на имунната система, вродени малформации, поява на тумори и др.

Този процес на клетъчно самоубийство насърчава хомеостазата; това е балансът във вътрешната среда на организмите чрез механизми за саморегулиране.

Как се развива клетъчната смърт?

Първите признаци, които водят до клетъчна смърт по време на ембрионалното развитие, са например увреждане на ДНК, непоправимо увреждане на тъканта или наличие на вирусни инфекции.

Заповедта за започване на протокола за апоптоза може да произхожда по различни начини: тя може да дойде от една и съща клетка (клетъчно самоубийство), от извънклетъчни сигнали или като непосредствена инструкция на имунната система.

Апоптозата е енергично активен процес, който изисква биосинтеза на протеини. Плазмената мембрана остава непокътната и клетъчният материал е защитен от апоптотичните тела.

След това, разграждането на съдържанието става чрез действието на каспазите (протеините). Няколко клетъчни компонента участват активно в тази фаза на процеса и не възниква никакъв тип възпаление.

Клетката, която умира, драстично променя формата си, намалявайки обема си. От своя страна, мембраната, която покрива клетката, също претърпява модификации, а някои повърхности на мембраната се появяват.

Протеините се разграждат и ДНК е фрагментирана. Клетъчните органоиди и цитоплазмата се кондензират, ядрото се разпада и компонентите вътре в митохондриите се освобождават навън, предизвиквайки клетъчна смърт.

Впоследствие се развива фагоцитозата на апоптотичните тела, т.е. усвояването на вредните частици, които се изхвърлят чрез клетъчната смърт.

Примери за клетъчна смърт по време на ембрионалното развитие

- Образуване на проамиотичната кухина.

- Елиминиране на междупръстие при хора.

- Правилно обучение на нервната, двигателната и сърдечно-съдовата система.

- Затваряне на невралната тръба и небцето.

- Развитие на очите и ушите.