Кой е измислил митове и легенди?

Кой е измислил митове и легенди? Това е въпрос, който има отрицателен отговор. Митовете и легендите са истории, често традиционни, които се предават устно от поколение на поколение. Някои от най-известните са тези на Ахил или крал Артур.

Митовете и легендите нямат изобретатели, те принадлежат на всички народи по света. Всички народи и цивилизации имат история, като начин да укрепят своя произход и да установят своята идентичност.

Почти всички митове и легенди са заредени с голямо въображение. Те са толкова очарователни, че са представени от живопис, архитектура, а днес киното показва своите фантастични истории.

Митовете

Те са разкази, които имат дълбока символика за една култура. Тъй като те имат свръхестествено обяснение за произхода, съществуването и развитието на цивилизацията.

Според определението на Кралската академия за езици, "един мит е чудесен разказ, намиращ се извън историческото време и представящ герои от божествен или героичен характер. Той често интерпретира произхода на света или на великите събития на човечеството.

Митовете се появяват във всички култури на народите по света, от най-старите.

От това възниква митичната мисъл, която дава на всяко природно явление свръхестествено обяснение. Въпреки разстоянията, митовете на различните култури споделят невероятно сходство.

Обяснението е, че всички тези хора са изправени пред едни и същи основни проблеми, задавайки едни и същи въпроси.

Те искат да знаят откъде идват, причината за природните явления и причините и последиците.

Религиите и митовете предоставят подобни обяснения, разказват „как“ и „защо“ на вселената.

Въпреки това, митовете не са предназначени да бъдат ръководство, те съдържат имплицитен морал, но не се стремят да се налагат.

Легендите

Легендите са устни или писмени разкази, на исторически спомени, с по-голяма или по-малка агрегация на въображаеми елементи.

Те могат да бъдат популярен добив, всеки град или зона има един, или ерудит, възникнал от собствената си култура, или може да се даде смес от двете. Първоначално те може да са били ерудирани, а след това те станаха много популярни.

Една легенда винаги разказва конкретна тема, която има за цел да обясни природен феномен, каквото и да е, разказвайки една фантастична история.

Разликата в историята, защото тя разказва факти, които не могат да бъдат проверени, никой не може да докаже, че каква легенда се е случила.

Тъй като е устна традиция, много легенди започват от определен факт, който с течение на времето ще добави фантастични атрибути.

Различия между митове и легенди

Мит е разказ, който се опитва да обясни истинска мистерия, която почти винаги е свързана с вярванията и обичаите на хората.

Легендата, от друга страна, не се опитва да обясни свръхестественото, а по-скоро история, която подчертава с въображение някаква характеристика или атрибут на град, място или град, започвайки от някакъв реален факт.

Митовете възникват във време, когато светът не е имал сегашната форма и са вкоренени като абсолютна истина.

Легендите се фокусират върху по-модерни времена, в които мъжете вече са живели в общността.

Героите, които водят митовете, са богове или свръхестествени същества, докато легендите разказват истории за хора или антропоморфни същества.