Какво е универсален разтворител?

Универсален разтворител е веществото, способно да разтвори голямо разнообразие от разтворени вещества или химикали. Веществото, което се счита за универсален разтворител, е водата и след това обяснява защо според нейните свойства.

Ако мислим за лимонада, са необходими три съставки, вода, лимони и захар. Чрез добавянето на захарта той лесно се разтваря в лимонадата, която е вода, която използва вода като основа.

Пример, прост като лимонада, служи за демонстриране на свойствата на водата в действие. Водата е известна като "универсален разтворител" par excellence.

Въпреки че, въпреки че водата е най-известният разтворител и един от най-важните, той не е единственият разтворител, използван в химическата промишленост.

Какво е разтворител?

Разтворител е просто вещество, което може да разтвори други молекули и съединения, които са известни като разтворени вещества. Хомогенна смес от разтворител с разтворимо вещество е известна като разтвор.

Разтворителят е винаги в течно състояние, докато разтвореното вещество може да присъства в твърдо, течно или газообразно състояние.

Примери за разтворители са вода, тинер, алкохол, мляко. Примери за разтворени вещества са захар, сол, оцетна киселина. Пример за разтвор е физиологичен разтвор, образуван от вода и сол.

Разтворителите са част от различни приложения като фармацевтични продукти, синтетични материали, бои и лепила.

Защо водата се счита за универсален разтворител?

Нашето тяло работи чрез химически промени, които се случват на клетъчно ниво. По същия начин растенията и животните страдат от химически промени в организмите си.

Тези промени се извършват във водни разтвори или разтвори, в които водата е основният разтворител.

Тъй като водата има свойства на полярност (отрицателен и положителен заряд) и способността за образуване на водородни връзки, тя се счита за отличен разтворител.

Способността на водата да разтваря голямо разнообразие от молекули е ключът към тези химични реакции, които се осъществяват в организмите. Оттук и значението, което водата има за живота на планетата.

Благодарение на способността си да разтваря голямо количество разтворени вещества, повече от всяка друга течност, водата е известна като "универсален разтворител". Важно е да се спомене, че не всички вещества се разтварят добре във вода, като пример са маслата.

Молекулите на маслата нямат области на зареждане нито положителни, нито отрицателни, затова не се привличат от водни молекули.

Водните молекули са съставени от водородни и кислородни атоми. Водородът има положителен заряд и кислородът има отрицателен заряд, което позволява на водните молекули да бъдат привлечени от много различни видове молекули и следователно да могат да ги разтворят.

Има и други свойства на водата като повърхностно напрежение, неговата уникална плътност и температура, които позволяват на водата да бъде голям разтворител.

Водата съществува в три възможни форми, като газ, течност или твърдо вещество, което не се среща често в други разтворители.