Какво е хистологичното ниво? (Биология)

Хистологичното ниво в биологията е изследване на нивата на биологична организация.

Хистологията е наука, която изучава микроскопичната структура на клетките. Клетките са много малки структури, невидими за човешкото око.

За да се проучи структурата на клетките, тъканите, органите и системите, е необходимо да се разработят техники, които биха го позволили и за това тя е класифицирана в следните нива:

1 ° ниво: клетки.

-2 ° ниво: тъкан, образувана от група от клетки, които изпълняват същата функция.

-3 ° ниво: орган, образуван от група тъкани.

4-то ниво: система, образувана от група органи.

Изучаване на хистологичното ниво в биологията

Микроскопът е основният инструмент за развитието на хистологията. Братята Янсен изграждат първия микроскоп в края на 16-ти век.

Италианецът Марчело Малпиги е основател на хистологията. През 1665 г. е открито, че в тъканите има по-малки единици, наречени клетки. През 1838 г. напредъкът в микроскопията позволява да се разграничи клетъчното ядро.

Първият, който е използван, е оптичният микроскоп. Неговата единица за измерване е микрометърът, т.е. една милионна част от метър. В момента сканиращите микроскопи дават триизмерни изображения.

Електронните микроскопи дават изображения с много висока резолюция. И двете технологии използват нанометъра като единица за измерване, т.е. една милиардна част от един метър.

Клетките развиват специални функции, които са адекватни за извършване на тяхната работа. Биологично беше установено, че те са по-сложни и сложни единици, отколкото се смяташе първоначално.

Клетките могат да бъдат класифицирани в различни групи според тяхната основна функция. Епителни, поддържащи, контрактилни, нервни, зародишни, кръвни, имунни и хормон-секретиращи клетки.

Има обаче клетки, които изпълняват различни функции и могат да бъдат включени в няколко категории.

Например, съществуват хормонални клетки, които са епителни. Те са твърдо обединени формиращи жлези. Много имунни клетки са също кръв.

Четирите нива: клетки, тъкани, органи и системи

Когато клетките се групират функционално, те образуват тъкан. Има прости тъкани, съставени от клетки само от един тип. А съставните тъкани, образувани от няколко различни типа клетки.

Например, нервната тъкан има поддържащи, нервни, имунни и епителни клетки. Хистологичното изследване е от съществено значение, когато става въпрос за разбиране как клетките и тъканите се трансформират в процесите на заболяването.

В клетъчната биология изследването на клетките е от съществено значение, за да се знае как клетките са свързани с тъканното формиране. И как те се отнасят до образуването на органи.

Органи са диференцирани групи тъкани, които изпълняват специфични функции. Като пример имаме сърцето, черния дроб и бъбреците.

Група от органи, които изпълняват взаимосвързани функции, образуват система. Например, езика, хранопровода, стомаха, червата, панкреаса и ректума образуват храносмилателната система.

Изследването на тъканите в микроскопа задълбочава познанията за функцията на органите и системите.

Повечето патологични процеси са свързани с хистологични промени. Така хистологичната диагноза е фундаментална в биологията и съвременната медицина.