Какво представляват принадлежащите групи?

Групите на принадлежност са тези социални групи, от които един човек е част. Принадлежността към тези групи определя чувството за единство и идентичност, т.е. индивидът се определя като член на групата и поддържа лоялност към него, което определя важните въпроси за неговата идентичност.

Тези групи са фундаментални в развитието на личността на всички човешки същества. Принадлежността към група може да определи нейните стойности и p

Обикновено всички индивиди принадлежат към групи с различни характеристики и различни размери: семейството, училището, църквата, спортен екип, етническа група, град или нация. Следователно, изграждането на техните взаимоотношения не се основава на единен модел.

Всички групи за членство са различни един от друг. Всеки от тях среща различна цел и дефинира, мълчаливо или изрично, своите морални ценности, тяхната култура и техните норми на взаимоотношения.

По същия начин се определят границите на групата, т.е. характеристиките на членовете, които ги отличават от другите.

Тези черти са изключително разнообразни, вариращи от физически въпроси, като например как да се облича, до идеологически въпроси като политическия избор на членовете.

Как се избират групите за членство?

През целия си живот хората са част от различни групи. Тяхното членство в тези групи може да се осъществи по различни начини.

В някои случаи това членство може да бъде избирателно. Например, в случай на група приятели или политическа партия, индивидът може съзнателно да вземе решение за участие или не.

В други случаи, като принадлежност към семейство, етническа група или нация, принадлежността не е по избор. Следователно във всички случаи тя е еднакво влиятелна в идентичността и ценностите на всички членове.

Например, човек от африкански произход не може да бъде отделен от принадлежност към тази група. Това членство обаче може да бъде изразено по много различни начини, които включват и отричането или трансформирането на принципите, наложени от групата.

В този случай, дори ако човек се срамува от техния произход, се взема предвид фактът, че това чувство се формира от принадлежността към групата.

Защо са важни групите за членство?

Динамиката на групите е определяща за целия човешки опит. Първо, тези групи имат отношение към дефинирането на ценностите, които определят човешкото взаимодействие.

Например, основната група на принадлежност е семейството. Това е особено, защото в тази група се изграждат първите възприятия за обществото. Религията и идеологиите са подходящи за участниците в семейния им опит.

Следователно, това взаимодействие има тенденция да определя и избора на други групи за членство. Църквата, училището, работата или политическата партия са пространства, които обикновено се определят от влиянието на семейните ценности.

Освен това, принадлежността към определени групи може да определи и връзката с хора, които не са част от тях. Предразсъдъците и дискриминацията също се развиват в тези отношения.

Например принадлежността към висока социална класа определя връзката на различието с тези, които не са част от една и съща група.

Тази разлика може да се възприеме като положителна или отрицателна, но обикновено в тези случаи се установяват отношенията на потисничество и дискриминация.

Следователно понятието за принадлежащи групи е изключително важно да се разбере функционирането на всяко общество.

Граници на групите за членство

Значението на групите на принадлежност е в понятието за принадлежност към тях. Поради тази причина тълкуването на границите на всяка група е от ключово значение за определяне кой принадлежи и кой не.

Тези ограничения могат да бъдат от различно естество. Например, те могат да бъдат ежедневни практики като навици на хранене или използване на език, както и по-сложни характеристики като етническа принадлежност или религия.

В противовес на групите на принадлежност има референтни групи. Последните се характеризират с това, че субектът не принадлежи на тях, обаче, че "непринадлежността" също определя тяхната личност или идентичност.

Видове социални групи

Социолозите правят разлика между различните видове социални групи. Тези групи се класифицират според степента на близост, която членовете имат помежду си:

Основни групи

Основните групи са тези, в които членовете му се радват на голяма близост един до друг. Те обикновено са малки групи, включват интимни отношения и са дълготрайни. Ето защо тези групи имат голямо значение в ежедневието на индивидите.

Терминът "първичен" се използва за обозначаването им, защото те са основният източник на взаимоотношения и първите пространства на социализацията на индивидите. Това са групи, които осигуряват любов, сигурност и грижа.

Освен това те са от решаващо значение за определяне на нагласите, ценностите и вярванията на техните членове. Това са определящи ценности, които са склонни да останат дълго време и определят живота на хората.

Ядреното семейство се счита за най-важната първична група, но има много други групи, които отговарят на тези характеристики.

Групи от близки приятели, например, обикновено са малки и техните взаимоотношения могат да бъдат близки и трайни.

Вторични групи

Вторичните групи се характеризират с липса на голяма близост между членовете. Те могат да бъдат малки или големи, но те са най-вече безлични и са ограничени от конкретна цел.

Принадлежности към училище, университет или политическа партия са примери за вторични групи за членство.

В тези случаи срещите имат специфична цел и връзката между нейните членове е ограничена до изпълнението на тези цели. Следователно, обикновено няма близка емоционална връзка.

В някои вторични групи е възможно техните членове да поддържат неформални отношения и да се опознават доста добре. Тези отношения обаче ще бъдат ограничени до конкретен контекст и ще се разтварят лесно.

Въпреки това, границите между първичните групи и вторичните групи често са доста дифузни и могат да варират.

Например, сред някои ученици в едно училище може да се генерира по-тясна връзка, която се превръща в трайно приятелство, т.е. основна група.

препратки