За какво е математиката? 7 Важни употреби

Математиката служи за безброй функции и изпълнения във всички области на човешкото мислене, включително хуманистични специалисти, въпреки че основният му принос се прилага в кариери като инженерство, администрация или икономика.

Математиката е наука, която изучава количества, абстрактни единици и техните взаимоотношения, както и формите и логиката на елементите. Това означава, че те учат символи, числа, геометрични фигури, наред с други.

Във всеки аспект на ежедневния живот математиката играе жизненоважна роля, тя може да се докаже от нещо толкова просто, колкото да направи покупка в супермаркета.

Математиката е отговорна за разсъжденията за структурите, величините, състава и връзките на числата, което води до установяване на модели, формули и определения, за да се приспадне проблемът.

В обществото, архитектурата, изкуството, науката, разследването или просто в ежедневието математиката е неявна.

В света понятието "математика" е много представително, защото е крайно необходимо. Всеки индивид трябва да притежава знания, за да добавя, изважда, изчислява проценти, да се разделя и повече, за тяхното развитие в обществото.

Каква е ползата от изучаването на математика?

Полезността на математиката е голяма и е важно да се познават нейните функции при различни обстоятелства, тъй като те започват от знание, което отговаря на голям брой проблеми, осигурява решения и улеснява живота.

Като се започне от математиката, ние успяхме да създадем стратегии и компресии, за да можем да изградим големи сгради, технологични устройства, произведения на изкуството, да постигнем резултати в научните изследвания и дори да поддържаме рентабилността на една компания.

Това показва, че математиката далеч надхвърля управлението на семейството и личната икономика.

Математиката е приложима, логична и прави човек право и не се увлича само от неговата интуиция, но може да намери причината за сметките или някакво разсъждение.

Математика в миналото

Някои страни, като Египет, Китай, Индия и страни от Централна Америка, направиха голям принос през цялата история на това, което математиката е днес.

Ето защо, математиката съществува от древни времена и се развива през годините.

Първите, които са разработили система за преброяване, са шумерите. По-късно група математици създава аритметиката, която включва прости операции, умножения и фракции.

По-късно те отидоха да работят с геометрия, която е основна част в много сектори, като например архитектурата.

Маите изработиха календарната система, като взеха предвид математическите изчисления и благодарение на това днес можете да говорите за дати на рождени дни, празници, исторически събития и др.

Математиката е възникнала преди около 5000 години и оттогава човешките същества не са спрели да я прилагат.

Използване на математиката в различни области

Математиката е от съществено значение в много аспекти и е допринесла за съществуването на големи открития, като прецизността на обиколката на земята, създаването на подвижно оборудване, магистралите, изграждането на мостове или подземни тунели и дори развитието на интернет.

Базирайки се на математическите изчисления, календарът е създаден, времето и дори разстоянието между планетите могат да бъдат измерени.

Благодарение на математиката е възможно да се измери температурата, климата и да се определят природните явления в скорост, разстояние и време.

В обществото

За да бъде едно общество напълно организирано и да съзерцава растежа и развитието си, използването на математиката е изключително необходимо.

Като се има предвид, че на първо място те се използват за администриране на държавните ресурси, те от своя страна служат за познаване на равнището на населението, както и за водене на отчетите на институциите, които укрепват тяхната икономика, и като този пример много други.

Математиката помага на обществото да напредва по организиран и систематичен начин и допринася за разпознаването на съществени данни и реална статистика, за да намери ключови точки в полза на нейното развитие.

В архитектурата

Математиката е доста ценна в този момент, защото те могат да бъдат използвани за изграждане на къщи и други сгради, мостове, тунели, транспортни средства, наред с други.

За тази цел е необходимо да се знаят пропорциите, величините, количествата материали за строителството, общите изчисления и множество данни, които са пряко свързани с математиката.

В науките

Математиката се прилага в различни науки или инженерство и се използва като инструмент за откриване на подходи или решаване на проблеми, анализиране на случаи от данни, уравнения или формули, които могат да бъдат много полезни за човечеството.

В допълнение, тази наука помага да се определи или прогнозира всеки случай с времето и природата, което е полезно за избягване на рискови ситуации. Също така е възможно да се изследват нови места или да се разберат някои явления.

В технологията

След като са постигнали толкова много технологичен напредък и продължават да ги изследват, до голяма степен се дължи на математически изчисления.

Инженерите, изобретателите или рекламните послания улавят идеите си и търсят необходимите формули, за да създадат елементи, които са дали живот на телефони, компютри, връзки и др.

Съществуващите електронни устройства имат математически имплицитни и въпреки че не изглеждат така или не стават съзнателни, те се използват по всяко време. Ясен пример е часовникът, който показва времето, което първо изчислява, за да бъде точно.

При използването на компютър например математиката се използва при превода на действия и процеси, когато се изпълнява приложение и дори при взаимодействие с игра; Във всички тези ситуации тази цифрова наука продължава да работи.

В кухнята

Много фази на кухнята изискват използването на математика за нейното прецизно и детайлно развитие, от измерването на съставките в бюджета на същото.

Математиката е необходима при готвенето и печенето, за да се справят с подходящите времена и температури; също така при регулирането на рецептата, измервайки процентите, за да се запази първоначалната стойност на препарата, неговата консистенция и вкус.

В кухнята е от съществено значение да има основни познания за добавянето, изваждането, делението, процентите, конверсиите и др., Така че планирането на храната и процесите на приготвяне да са бързи, точни и плодотворни.

Математиката е от съществено значение за управлението на бюджетите, особено ако е приготвена за група, събитие или ако сте професионалист в гастрономията.

В чл

От симетрия, ъгли, перспективи, начертайте кръг или създайте правоъгълник, математиката се използва за измерване, анализиране, средно и предоставяне на някаква цифра.

Още от древни времена художниците и майсторите на дизайна са поставили под въпрос как един обект може да бъде разделен на две части и че той има перфектен и хармоничен резултат, те също се чудят за връзката между измерванията на частите, които образуват обект, за да го направят красива.

Както Платон и Евклид, така и други мислители, търсят начин да разделят обект на две части чрез геометрия, в която се прилагат математически формули, за да се дадат подходящи резултати на художествената и творческата цел.

В ежедневието

Колкото и просто да приемате администрацията на семейството, да разпределяте бюджета на храна, да отчитате използването на светлина или питейна вода.

Решете банкови въпроси, планирайте пътуване или дори правите диета; Математиката присъства във всичко. Музикантите използват и математиката, за да вземат времето или мерките на своите мелодии.