Какво беше Tucuyricuy?

В tucuyricuy е ключова фигура в културата на инките, тъй като е толкова обширна и sotisficada, необходими надзорници с забележителности във всички провинции, точно това, което допринесе този служител на империята.

Културата на инките произхожда от зоната на Андите в началото на 13-ти век, по-специално в района на Куско, простирайки се по крайбрежието на Тихия океан и планинските масиви на Андите, за да образуват уникална империя поради величието си.

Силата на инките се дължи на различни причини, но някои от най-важните бяха:

-Обединението на езика. В империята на инките имаше до 700 езика, докато Quechua беше установен като официален език.

- Творческите и съвременните принципи се прилагат към социалното развитие и постоянната дейност на имперския надзирател или tucuyricuy (наричан още tucuirícuc, tocreicoc или tucuy ricoc), което позволява на суверена да знае всичко, което се случва в империята.

Без средствата за комуникация или средствата за транспорт, които съществуват днес, върховният авторитет на инките (Сапа инките или инките) се нуждаеше от очи и уши във всички провинции, така че функцията на tucuyricuy беше жизненоважна и незаменима.

Отговорности и дейности на tucuyricuy в империята на инките

Tucuyricuy играе важна роля в империята, и въпреки че позицията му не е била наследствена или вечна, той е бил високо уважаван в обществото на инките, защото той е бил представител на сака инка и само той е бил отговорен пред него.

Функции на tucuyricuy

Не е имало само tucuyricuy. Инките назначиха няколко от тези служители с цел да контролират всички краища на неговата империя.

Неговото име означава "онзи, който вижда всичко, който слуша всичко", според неговата основна функция. Той обаче изпълнява и други задачи по искане на своя цар.

Основни задачи

По време на инкогнито пътуванията през различни региони на империята, tucuyricuy наблюдава, ако законите на инките се прилагат правилно.

Въпреки че никога не се идентифицира като служител в началото на посещението, в много случаи той разкрива своята самоличност, ако е необходимо.

Точно в този момент се виждаха някои нишки, които принадлежаха на маскаипача или маскапача на инките, символ на имперската власт.

Друга от основните му функции беше събирането на данък, който събирал в целия регион под негово ръководство, за да го изпрати на императора.

Tucuyricuy се страхува и уважава от всички жители на империята, тъй като те виждат в него силата на инките.

Други задачи

Освен горепосочените функции, tucuyricuy изпълнява и други задачи, които са много важни за ежедневието на империята като цяло и на хората по-специално.

Например, той отговаряше за женитбата на новите двойки (на сватбената церемония той се наричаше Хуармикоко).

Тази церемония се проведе в общо пространство за всички двойки, чиито членове са били на възраст между 18 и 25 години.

По същия начин, той може да действа като съдия и да осъжда на смърт, ако смята, че обвиняемият е виновен за по-голямо престъпление, съгласно законите на инките.

Успехът на tucuyricuy

Говори се, че успехът на този служител се дължи на независимостта, която той е получил благодарение на властта, която му е дал инките, тъй като той трябва само да съобщи действията си на императора.