Какво е основното постижение на работническата революция в имперската Русия през 1917 г.?

Руската работна революция от 1917 г., известна още като болшевишката революция, се състоя през октомври 1917 г. по времето на руския календар.

Тази революция е причина за големи политически и икономически промени в Русия. С успеха на революцията беше създадено болшевишкото правителство.

Това правителство първоначално е било под командването на Владимир Ленин, един от главните ръководители на Революцията заедно с Леон Троцки.

Много историци смятат работническата революция на имперската Русия за едно от най-важните събития в съвременната история.

В момента събитията, които се случиха в тази революция, продължават да оказват влияние върху политическите пътища в целия свят.

Революцията остави сред много неща известната фраза "Цялата власт за Съветите". Тази фраза беше лозунгът на болшевишката група, водена от Ленин, която трябваше да означава: цялата власт за събранията на работници, селяни, войници и др.

Преди руската революция монархическото правителство изглежда не можеше да се справи с икономическите и социални проблеми, претърпени от нейната територия.

Това даде импулс на революционната социалистическа партия, която води революцията и има повече от 800 000 членове след октомври 1917 година.

Основни фактори, повлияли на успеха на революцията

Имаше няколко фактора, които позволиха победата на Октомврийската болшевишка революция.

Първият от тях е критичното състояние на руската икономика и общество след Първата световна война.

През 1917 г. Русия страда от хипер-инфлация и не са предложени реални алтернативи за решаването му. Освен това, промишленото производство и селскостопанското производство спаднаха значително след началото на Първата световна война.

Друг важен фактор за триумфа на октомврийската революция беше протестното движение, което беше представено през февруари същата година.

Това движение накара големи маси от работници и граждани да стачки и протести, които оставиха бележка на недоволство от правителството на имперската Русия.

Основно постижение на революцията

Сред многото промени, които Русия претърпя след революцията, са създаването на колективни селскостопански ивици, контролът на състоянието на промишленото производство и земеделската реформа за разпределението на земята.

Най-голямото постижение на Руската революция от 1917 г. обаче е смяната на правителството на територията. Революцията сложи край на авторитарната монархия и постави болшевишкото управление от социалистически характер.

Триумфът на руската работна революция от 1917 г. завършва с почти 200-годишна продължителност на така наречената Руска империя.

През това време Руската империя е постигнала включването на своята територия на места като Украйна, Финландия и част от сегашната Турция, наред с много други.

Повечето от тези територии ще съставляват Съветския съюз, създаден 5 години след революцията.

Тогава Русия бе управлявана от наследствената монархия на царя, докато не беше създадено временно правителство, което обяви Русия за социалистическа република.

Тази радикална промяна в правителствената система позволи на всички други постижения на руската работническа революция.