6 Предимства и недостатъци при изготвянето на електронни презентации

Електронните презентации имат своите предимства и недостатъци, но днес те са едно от най-използваните разработки в конференции, работни срещи или академични изложби за извадка от проект.

Електронните презентации позволяват вмъкването на текст, снимки, таблици и дори видеоклипове или звукови клипове, което улеснява излъчването на информация чрез визуални, слухови и дори кинестетични ресурси.

В допълнение, използването на слайдове или предварително проектирани шаблони опростява демонстрацията на информация за аудиторията.

Винаги е по-лесно да се изложи гъстото съдържание чрез диаграми или обобщителни таблици, които помагат да се синтезират основните правила на обекта, който ще се третира.

Електронните презентации обаче не са изключени от представянето на някои слабости от гледна точка на сигурността при защитата на информацията и оригиналността в съдържанието на презентациите.

Предимства и недостатъци при изготвянето на електронни презентации днес

облага

1 - Гъвкавост в дизайна

Инструментите, използвани за изготвяне на електронни презентации, обикновено предлагат шаблони с основния скелет според вида на слайда: презентация, начало на раздел, сравнителни листове, слайдове със съдържание и др.

Предварително заредените шаблони имат разнообразие от дизайни (цветове, форми, разпределение), достатъчно привлекателни, за да задоволят всички вкусове.

Електронният дизайн също така благоприятства бързото и лесно редактиране на съдържанието, тъй като е възможно да се включи или премахне информация, изображения или графики от слайд само с едно кликване.

Също така е много лесно да се премахнат слайдовете или да се пренареди слайдовете според вкуса на водещия.

2 - Използване на мултимедийни ресурси

Електронните презентации позволяват вграждането на аудиовизуални ресурси, като аудио или видеоклипове, като динамична част от слайдовете.

Също така, този тип инструменти обикновено включват преходни функции между слайдовете, а дори има възможност за добавяне на специални анимации за всеки текст или изображение, което е част от презентацията.

3 - Те могат да бъдат проектирани пред многобройни аудитории

Като се има предвид практичността на финалната презентация, този вид ресурси могат да бъдат проектирани пред претъпкана аудитория, без говорещият да загуби визуален контакт с публиката.

Освен това лесният преход между слайдовете улеснява развитието на презентациите забележително.

недостатъци

4- Зависимост от технологични ресурси

Има минимални технологични изисквания за успешно възпроизвеждане на този вид презентации.

Най-малко един компютър, проектор, отразяващ екран и близката електрическа точка за захранване на оборудването, което ще се използва.

Въпреки това, след като първоначалната инвестиция в необходимия софтуер и хардуер е направена, разходите за изготвяне на електронните презентации на практика са нулеви.

5- Опасност от загуба на информация

Електронният файл може да бъде повреден или изтрит от компютъра, в резултат на компютърен вирус, или от непреднамерена грешка на лицето, което обработва устройството.

Ето защо е изключително важно да се поддържат резервни версии на цифровото представяне, за да се избегне този вид непредвидени обстоятелства.

6- Риск от възникване на технически щети

Винаги съществува риск от електрическа или звукова повреда, възникване на грешки в терминалите на компютъра или проблем с възпроизвеждането в презентацията поради несъвместимост между инсталираната в оборудването програма и версията на документа.