Какво представляват гражданските ценности? (с примери)

Гражданските ценности са поведенчески принципи, които се фокусират върху личните взаимоотношения в обществото и служат за поддържане на социалния ред.

Съществуват универсални граждански ценности, които надхвърлят всяка граница и могат да бъдат разбрани в по-голямата част от културните конфигурации.

От друга страна, други отговарят повече от всичко на повече местни реалности и имат специфичен характер. Следователно, това, което може да бъде гражданска стойност в определено място, в друго не съответства.

Прилагането на гражданските ценности от страна на гражданите позволява на обществото да се държи като зъбно колело, а отношенията между тях се произвеждат по положителен начин.

Тези ценности обикновено се внушават в дома, чрез предаването им между родители и деца. Също така училището е важно място, където тези ценности могат да бъдат предложени.

Обикновено ученето им се извършва по подразбиране чрез имитация още от детството и продължава да се възпроизвежда до края на живота.

Когато от ранна възраст не съществува основно уважение към гражданските ценности, в бъдеще могат да бъдат причинени бъдещи социални разстройства, които унищожават основните стълбове на социалното съжителство.

Примери за граждански ценности и техните значения

Въпреки че по-голямата част от гражданските ценности са взаимно свързани, има редица от тях, които са напълно идентифицирани и класифицирани. Някои от тях са:

солидарност

Солидарността е първата гражданска стойност и вероятно най-важната, защото от нея зависи конкретността на социалните отношения.

По принцип, тя се състои в оказване на подкрепа на лицето, което се нуждае от нея, особено ако е трудно.

Солидарността, която един човек има над друг, ще укрепи личните отношения, които съществуват между тях и ще генерира възможности, които могат да бъдат възнаградени в бъдеще.

отговорност

Изпълнението на договорените ангажименти и пълното спазване на договорените стандарти е от съществено значение и това е отговорен гражданин.

Когато извършвате домашна работа в училище или работа, трябва да спазвате сроковете и по същия начин ще станете отговорни. Съответствието с графиците може също да се формира като основна отговорност.

В къщите винаги има задачи, възложени на членовете на домакинството, обикновено свързани с поддържането на същите.

Следователно отговорността е гражданска стойност, в която лицето се задължава да спазва установените.

отношение

Всеки човек има своите лични характеристики, които трябва да се поддържат и никой да не им възразява. Това е уважението, което е едно от основните граждански ценности.

Другият трябва да бъде напълно приет с всичките му особености, да го разпознава като равен в своята разлика и оттам да може да му даде добро и сърдечно отношение.

Много се потвърждава, че уважението трябва да се дава само на възрастните хора, въпреки че в действителност това е незаменима характеристика за отношенията между всички хора.

правосъдие

Въпреки че теоретично прилагането на правосъдието съответства на съдебната власт и нейните субекти, в индивидуалните отношения има много важна гражданска стойност, която е справедливост.

Въпреки че не е измерима, тя се състои в вземане на правилните решения, които съответстват на действителността.

Когато има конфликт, правото винаги е да се даде причина на лицето, което го притежава. Също така справедливостта се прилага и в областите, свързани с пари и финанси.

сътрудничество

В тясна връзка със солидарността, сътрудничеството се състои от действията на човек за нещо или някой, което му помага да завърши определена задача.

Има много групи за сътрудничество, които разработват действия, в които се предоставя помощ на други хора, особено на онези, които най-много се нуждаят от нея.

Но сътрудничеството може да дойде и от жестове, толкова просто, колкото да се вдигне някой друг предмет, който е паднал или помага да се премине улицата към човек, който не може.

честност

Необходимо е в обществото да имаме дума и на свой ред да можем да я уважаваме. Честността се състои във винаги честност с действията, които се предприемат и винаги уважавайки другите.

Когато човек уважава парите и вещите на другите, признава, че е направил погрешно в определен момент и не е излъгал за действията си, той може да се счита за честен човек.

При установяването на лични взаимоотношения, честността се превръща в един от стълбовете, защото връзката, изградена върху лъжи, е обречена на провал.

искреност

Не лъжи По принцип запазете думата и бъдете честни. Искреността е характеристиката, с която хората изразяват мнението си открито или разказват събития, когато се случват.

За да се развие тази характеристика по възможно най-удобния начин, е важно да се поддържа справедлив баланс между искреността и уважението, защитен от честност.

свобода

Тя е майка на всички ценности и права. Човешките същества се раждат свободни от природата и трябва да се радват на ползите, които това води за тяхното нормално развитие.

Само при много точни условия свободата може да бъде ограничена, след като е извършена поредица от наказателни производства.

учтивост

Съчетано с уважение и отговорност, учтивостта е гражданската стойност, в която хората поддържат добри обичаи за останалите и по този начин укрепват междуличностните отношения.

Да приветстваме по приятелски и образован начин, да си сътрудничим и да подкрепяме човек в беда, да изпълняваме услуги, наред с другото, са елементи, които могат да определят учтивостта на човек.

автономия

Всички хора имат особености и са защитени в своята свобода, всички имат пълното право да развиват своята автономия.

Личността се формира около това, от което зависи и конкретизирането на личните решения.

Поради тази причина автономията е гражданска стойност, защото тя зачита индивидуалното пространство на действие, което всеки човек има, стига да не засяга това на другите.