9 Примери за социални групи, разделени по типове

Социалните групи са групи от индивиди, които показват определена степен на сближаване, като се има предвид, че кохезионните елементи трябва да бъдат значителни.

Група хора, чакащи на опашка да вземат автобуса, не представлява социална група, а агрегат, защото елементът, който ги обединява, не е значителен.

Лицата от социалните групи имат характеристики като:

- Интереси.

- Етични, морални, политически и икономически ценности.

- Социално наследство.

- Етническа принадлежност

- Връзките за връзки.

От друга страна, психологът Музафер Шериф дефинира социалните групи като единици, съставени от индивиди, които си взаимодействат помежду си, за да имат сходни цели и задачи, стабилни взаимоотношения, основани на статут, норми и ценности, приети от групата и санкции в случай. правилата са нарушени.

Дефиницията на Шериф е по-сложна от предложената по-рано. В същото време тя е по-прецизна, тъй като позволява да се отговори на съществени въпроси за формирането на социални групи, като:

- Как се формират социалните групи?

- Как работят те?

- Кои елементи управляват взаимодействието на индивидите в социалните групи?

След като дефинираме какви са социалните групи, можем да кажем, че има стотици такива: в една единствена страна могат да съществуват стотици десетки социални групи. По-долу са представени примери за различни социални групи.

Видове групи и примери

По същество има два типа социални групи: първични и вторични. И двете групи влияят върху поведението на индивидите. Те обаче се различават в етапа, в който тяхното влияние е най-забележимо.

Първичните групи

Основните групи са тези, които влияят върху поведението на индивида в първите години от живота му: детството и юношеството. Тези групи формират основните ценности на човешките същества, като им позволяват да изградят своята идентичност.

Първичните групи са първото преживяване, че човешкото същество трябва да бъде част от колектив.

В допълнение към това, първичните групи се характеризират с това, че са по-трайни и стабилни от средното. Има две основни групи: семейство и приятели.

1- Семейна група

Семейната група е първата група, с която индивидът взаимодейства. Тази група предоставя на човека основните ценности, които ще определят техния живот. По същия начин в тази група се развива чувството за принадлежност за първи път.

2- Групи приятели

Групата приятели е втората група, с която човек установява взаимоотношения. Усещането за принадлежност, което той създава в семейната група, се разширява към други хора, които имат сходни интереси (книги, музика, филми, игри, между другото).

Но интересите са само един начин да се изгради първият контакт. След като се осъществи първото взаимодействие, облигациите, които ще се формират, ще бъдат толкова силни, че връзката ще продължи, дори ако интересите се променят.

Групата от приятели е толкова важна, че приятелите се считат за второ семейство.

Вторични групи

Вторичните групи са по-големи и по-безлични от основните групи. По същия начин те са по-малко стабилни и трайни.

Пример за ефемерното естество на второстепенните групи е комисия, която се съгласява да проведе коледно парти на работното място.

Комитетът ще остане единен, докато планира партията, но след като това бъде направено, групата ще се разтвори.

Тези групи се формират с цел решаване на проблеми, постигане на общи цели, споделяне с хора, които имат същите интереси, между другото. Ето няколко примера за вторични групи

3 - Политически партии

Политическите партии са сдружения, които се провеждат за насърчаване на идеите и програмите на група, която планира да постигне място в правителството на една държава.

Хората, които са част от политическа партия, са обединени от идеология и желание да управляват. Политическите партии могат да бъдат комунисти, социалисти, екологи, либерали, християндемократи, социалдемократи, консерватори и др.

4- Спортни клубове

Спортните клубове са свободни и частни сдружения, създадени от лица, които споделят интерес към практиката и популяризирането на конкретен спорт.

Барселона, Мадрид, Ювентус и Наполи са примери за спортни футболни клубове.

5 - Религиозни групи

Религиозните групи са социални организации, които са структурирани около доктрина, която се стреми да отговори на най-съществените въпроси на индивида (като произхода на света и живота на планетата Земя).

Най-забележителните религиозни групи по света са:

- ислямизъм, християнство и юдаизъм, които са монотеистични (утвърждават съществуването само на един бог).

- Индуизъм и синто, които са политеистични (те твърдят, че има повече от един бог).

- Будизъм и даоизъм, които не са теисти (отричат ​​съществуването на върховни богове).

6- Работни групи

Групите произведения са тези, които се формират в работните пространства. Това са принципно принудителни асоциации, защото индивидът не е в състояние да реши с кого споделя работната среда.

7 - проучвателни групи

Изследователските групи са свободни асоциации, създадени в интерес на постигането на обща цел: да се правят ефективни изследвания, да се извършва групова работа, да се споделят знания преди оценяваната дейност, между другото.

8. Групи за защита на малцинствата

Това са свободни асоциации, които се правят с цел защита и популяризиране на други малцинствени групи. В момента тези социални групи са придобили популярност. Някои примери за тези групи са:

- Феминистки.

- Защитници на правата на ЛГБТ общността.

- Защитници на правата на етническите малцинства.

9 - Четене на клубове

Клубовете за четене са социални групи, които са създадени с цел коментиране на литературни произведения. Тези асоциации са създадени от интереса на членовете на клуба: четене.