Каква е ролята на кръглата маса?

Кръглата маса е дискусионна техника, чиято функция е да разкрие различни гледни точки по предварително подбрана тема и да развие аргументите чрез справедлива намеса на всички участници.

Тази техника на академичен и политически анализ се провежда на кръгла маса, има произход от името му.

Тази пространствена уредба позволява на всички членове да бъдат наблюдавани и чути по един и същи начин, и следователно, равнопоставеното участие преобладава във всички времена.

Тази деноминация идва от легендата за Закона Артуро, в която кръглата маса се явява център на срещите между крал Артур и най-изтъкнатите господа от Камелот.

В кръглата маса йерархиите бяха на една страна, тъй като кралят беше част от обиколката, подобно на другите участници.

Ето защо, по време на разработването на кръгла маса под фигурата на дебата, всички участници се ръководят от едни и същи правила и имат едни и същи права да развиват своите мнения и възприятия по въпроса за предпочитанията си.

Тази дискусионна техника има за цел да проучи една тема в дълбочина и следователно да насърчи разбирането и разбирането на тази тема.

За това е необходимо да се познават различни гледни точки по една и съща тема и да се обосновава всяко разпознаване с достатъчно валидни и съгласувани основи пред членовете на кръглата маса, модератора и публиката.

Динамиката на кръглата маса се развива по следния начин:

Налице е първа фаза, или подготвителна фаза, в която се подбира интересуващата се тема и съответните клонове се възлагат на всеки един от членовете, а участието се обръща.

След това участниците трябва да се подготвят за изложението и защитата на своите аргументи.

На свой ред модераторът трябва също така да проектира въпросите, които ще насърчат дебата между представителите.

Впоследствие се провежда втората фаза, която се отнася до развитието на кръглата маса.

Тук модераторът представя темата на дискусията и всеки участник защитава мнението си по интересуващата го тема. Заслужава да се отбележи, че всяка интервенция има ограничен период от време.

Накрая се провежда сесия на въпроси и отговори между членовете на кръглата маса и публиката.

В този раздел модераторът участва активно, за да задава въпроси, поддържа фокуса на дискусията, прави кратки резюмета за всяко участие и прави общо резюме на срещата.

Удобно е кръглата маса да не надвишава 50 минути, да дава възможност за намесата на модератора и за активното участие на публиката.

Модераторът трябва да бъде безпристрастен по време на разработването на кръглата маса и никога не трябва да губи обективност по време на техните интервенции и уважение към участниците.