Какви са принципите на социологията?

Принципите на социологията са фрази или изречения, които се стремят да обяснят какво се случва в естествените процеси, от социологията и при определени обстоятелства.

Концепцията за социологията е използвана за първи път от Огюст Конт през 1824 г. Днес социологията е известна като наука, която изучава отношенията, културата и организацията на индивидите в изграждането на институциите, които формират обществото.

Някои автори смятат, че в социологията има два вида принципи:

1-Общи истини за обществото, които позволяват откриването на други по-малко очевидни социални истини.

2-Фундаментални истини, които обясняват изчерпателно как природата води до социални промени.

Общи принципи в социологията

Макар че принципите на социологията обикновено се обсъждат, е трудно да се намерят конкретно определени принципи. Малко автори се осмеляват да формулират принципи или закони на социологията.

Първите автори, които се занимават задълбочено с темите на социологията, са тези, които говорят по-голямата част от принципите на социологията. Сред тях са: Едуард Рос, Хърбърт Спенсър и Хенри Гидингс.

Рос, за разлика от останалите, спомена четири принципа, макар че не ги дефинира в дълбочина. Тези принципи са: Принципът на очакване, принципът на симулацията, принципът на индивидуализация и принципът на баланса.

Други известни фигури от ранните епохи на социологията са Карл Маркс и Макс Вебер. Те също така положиха основите на своите социологически теории, които бяха възприети като принципи за по-късното им развитие.

По-модерните социолози приемат някои основни понятия, но малко се занимават с дефинициите на принципите на своите предшественици. Вместо това всеки определя принципите според техните социологически теории.

Различните принципи, дефинирани от различни автори, позволяват на социологията да се развива в няколко клона.

Сред най-важните социологически училища, които са резултат от тези разработки, се признава училището на функционализма, позитивизма, марксизма и др.

Въпреки различните течения, през 1941 г. Джон Кубер предлага 18 точки, които се стремят да служат като основни принципи на социологията. Между тях те подчертават изречения като:

"Когато групи от хора живеят в дълга асоциация, те развиват и укрепват модели на поведение и идеологически системи."

"Понятията" правилно "и" погрешно "са междукултурни определения и нямат междукултурно приложение".

Критиките на принципите на социологията

Много автори се споразумяват за основни основи и концепции на социологията, подобни на тези, определени от Джон Кубър.

Обаче много други, включително и най-модерните автори, не приемат, че говорят за закони или принципи.

Основният аргумент на онези, които поставят под въпрос съществуването на принципите в социологията, е, че в теоретичните трудове няма последователно развитие на тях от различни автори.

Критиците на социологическите принципи казват, че въпреки че те могат да съществуват, те все още не са добре установени.

Те предлагат да се спре определянето на принципите, докато те не имат по-добре дефинирани бази.

Онези, които защитават принципите в социологията, гарантират, че както във всяка друга наука, в социологията вече съществуват определени истини, които се използват практически във всички произведения, въпреки че някои не ги разпознават като принципи.