65 Примери за глаголи в Copreérito

Несъвършеният copretérito или pretérito е глаголно време, използвано за позоваване на действия, извършени в миналото, но прекъснати.

Например: Прочетох книгата, когато чух писъка. В този пример действието „четене” (свързано с несъвършения) е прекъснато от вика.

Това словесно време също се използва за разсъмване, закусвах, ходех кучето си и отидох на работа

Съвпадането на редовните глаголи с несъвършената преференция на индикативното е следното: