Защо стойностите са важни? 8 Причини

Ценностите са важни главно защото регулират човешкото поведение и помагат за насочване на стремежите на всеки индивид и тяхното отношение към живота.

В този смисъл ценностите търсят развитието и благосъстоянието на хората по определен или групов начин.

Ценностите могат да управляват поведението на дадено лице поотделно или колективно. Когато стойностите се анализират индивидуално, те се наричат ​​човешки ценности. Когато говорим за общността, говорим за социални ценности.

Човешките ценности са важни, защото те мотивират хората да се култивират и продължават да търсят съвършенството на своята индивидуалност.

От друга страна, социалните ценности са от съществено значение за регулиране на колективните действия, общи за всички индивиди, които съставляват група.

Има трета група ценности, известни като културни ценности. Те са важни за поставяне на основите на идентичността, с която се чувства определена група хора. По този начин културните ценности управляват обичаите и формите на взаимодействие на хората.

С други думи, значението на ценностите е в способността им да допринасят за подкрепата на обществото, тъй като всички човешки същества се ръководят от тези концепции, за да могат да съжителстват с другите човешки същества по всяко време (Център, 2017).

Причини, поради които ценностите са важни

1 - Лично приемане

Ценностите са важни, за да съобщите на другите хора кои сме ние и какви са нашите хора

По този начин ценностите допринасят за процеса на приемане и личностно развитие. Когато уважаваме себе си и сме способни да правим положителни преценки за себе си, ние сме част от процеса на личностно израстване, който е възможен единствено благодарение на ценностите (Naumann, 2016).

2 - Ясна комуникация

Ценности като съвест, доверие, искреност, доброта или образование ни помагат да установим ясна комуникация с други хора. Поради тази причина те стават фундаментални за взаимодействието на човешките същества.

Когато хората могат да разпознаят основните им ценности, е по-вероятно те да комуникират ясно с други хора.

Това се случва, защото човек придобива осъзнаване на това, което е наистина важно за всеки човек, и в този смисъл става възможно тези аспекти да бъдат включени в личния дискурс.

3 - Помощ за вземане на решения

Когато алтернативите са множествени, ценностите са това, което помага да се вземат решения, тъй като те определят предпочитанията на всеки човек.

По този начин е възможно да се потвърди, че винаги ще има опции, но ценностите позволяват да се избере едно нещо пред друго.

В този смисъл ценностите играят основна роля в ежедневието на човешките същества, тъй като всеки ден ние се виждаме постоянно в ситуации, в които трябва да вземаме прости или сложни решения.

Тази концепция е приложима индивидуално или колективно, тъй като група хора могат също да вземат решения въз основа на техните социални или културни ценности, като демократичните избори на лидер.

4 - Позволете да се наслаждавате на живота

Ценностите регулират нашето поведение. Те са етичният аргумент, който научаваме още от детството.

Поради тази причина ние често споделяме едни и същи ценности със семейството, приятелите си или с близки хора в различни среди. Някои ценности могат да се променят през целия живот, но тези, които са от съществено значение за всеки индивид, са склонни да останат непроменени.

Така нашите лични ценности са пряко свързани с нашата съвест и способност за вземане на решения. По този начин повечето от нашите решения винаги ще бъдат ориентирани към удоволствието от живота във всички контексти.

Има различни изследвания, които показват, че наистина има връзка между нашите ценности и чувството за удовлетворение за живота.

Това се случва, защото ни позволява да намерим общи знаменатели с хората около нас. Тези общи точки дават усещане за удовлетворение от това, което се прави, затова ви позволяват да се наслаждавате на живота повече.

5 - Личностно развитие

Ценностите са двигател, който дава на човешките същества мотивацията да участват в процеса на непрекъснато подобрение. Пример за това е амбицията, когато имате стабилна работа.

Много хора решават да си намерят работа на друго, тъй като в крайна сметка предлагат възможност за постигане на по-добра позиция.

Като отговорни за регулирането на нашето поведение, ценностите постоянно ни казват в каква посока трябва да поемем, за да станем по-добри хора.

От друга страна, те ни дават концентрация и мотивация за постигане на това, което е важно за всеки един. С други думи, ценностите ни позволяват да създадем бъдещето, което очакваме и желание (Peterson, 2013).

6 - Индивидуално изразяване

Личните или индивидуалните ценности са от основно значение, за да покажем себе си като такива и както сме в обществото.

Те са основната подкрепа на личността и индивидуалните интереси. Може да се каже, че нашите ценности са писмото на представяне, което използваме, за да изразим на другите, които ние всъщност сме.

7 - Връзка с другите

Ценностите ни позволяват да се свържем с други човешки същества. Всъщност, те са отговорни за определянето на начина, по който се отнасяме към другите човешки същества според това, което считаме за индивидуално важни.

Като цяло, когато културните или социалните ценности са различни, ще бъде начинът, по който се отнасяме към другите.

Ценности като доверие, толерантност, щедрост или отвореност към разнообразието, наред с другото, силно влияят на начина, по който установяваме контакт с тези хора около нас.

Важно е да се изясни, че човек може да се свърже по различни начини в зависимост от контекста, в който те са, но ценностите винаги ще разкриват най-важното, независимо от контекста (B, 2012).

8 - Сърцето на културата

Ценностите са сърцето на една култура и могат да варират от една до друга в зависимост от множество фактори.

По този начин те са основни принципи, които ни позволяват да разберем социалната динамика на група индивиди, според това, което е най-важно за тях колективно (Harkness, 2013).

препратки