10 Примери за кинетична енергия в ежедневието

Някои примери за кинетична енергия от ежедневието могат да бъдат движението на влакче в увеселителен парк, топка или кола.

Кинетичната енергия е енергията, която един обект притежава, когато е в движение и неговата скорост е постоянна. Тя се определя като усилие, необходимо за ускоряване на тялото с дадена маса, което го прави преминаващо от състояние на покой в ​​състояние с движение (Classroom, 2016).

Твърди се, че до степента, в която масата и скоростта на обекта са постоянни, ще се ускори и нейното действие. По този начин, ако скоростта се промени, ще се получи и стойността, съответстваща на кинетичната енергия.

Когато искате да спрете обекта, който е в движение, е необходимо да приложите отрицателна енергия, която противодейства на стойността на кинетичната енергия, която обектът носи. Величината на тази отрицателна сила трябва да е равна на тази на кинетичната енергия, така че обектът да може да спре (Nardo, 2008).

Коефициентът на кинетична енергия обикновено се съкращава с буквите T, K или E (E- или E + в зависимост от посоката на силата). По същия начин терминът "кинетичен" произлиза от гръцката дума "κίνησις" или "kinēsis", което означава движение. Терминът "кинетична енергия" е въведен за първи път от Уилям Томсън (лорд Кевин) през 1849 година.

От изследването на кинетичната енергия са получени изследването на движението на телата в хоризонтална и вертикална посока (падане и изместване). Анализирани са и коефициентите на проникване, скорост и въздействие (Академия, 2017).

Примери за кинетична енергия

Кинетичната енергия заедно с потенциала включва повечето енергии, изброени от физиката (ядрена, гравитационна, еластична, електромагнитна, между другото).

1- Сферични тела

Когато две сферични тела се движат с еднаква скорост, но имат различна маса, тялото на по-голяма маса ще развие по-голям коефициент на кинетична енергия. Такъв е случаят с два мрамора с различен размер и тегло.

Прилагането на кинетична енергия може да се наблюдава и когато топката бъде хвърлена така, че да достигне до ръцете на приемника.

Кълбото преминава от състояние на покой в ​​състояние на движение, при което придобива коефициент на кинетична енергия, който се довежда до нула, след като е заловен от приемника (BBC, 2014).

2 - влакче в увеселителен парк

Когато вагоните на влакчетата са на върха, техният коефициент на кинетична енергия е равен на нула, защото тези вагони са в покой.

След като са привлечени от силата на гравитацията, те започват да се движат с пълна скорост по време на спускането. Това означава, че кинетичната енергия постепенно ще се увеличава с увеличаване на скоростта.

Когато има по-голям брой пътници във вътрешността на количката, коефициентът на кинетична енергия ще бъде по-висок, докато скоростта не намалява. Това е така, защото колата ще има по-голяма маса.

3- Бейзбол

Когато един обект е в покой, неговите сили са балансирани и стойността на кинетичната енергия е равна на нула. Когато бейзболна стомна държи топката преди хвърлянето, тя е в покой.

Въпреки това, след като топката бъде хвърлена, тя получава кинетична енергия постепенно и за кратък период от време, за да се премести от едно място на друго (от точката на хвърлящия ръка до ръцете на приемника).

4- Автомобили

Колата, която е в покой, има енергиен коефициент, еквивалентен на нула. След като това превозно средство се ускори, неговият коефициент на кинетична енергия започва да нараства, така че, доколкото има по-голяма скорост, ще има повече кинетична енергия (Softschools, 2017).

5- Колоездене

Велосипедист, който е в начална точка, без да упражнява някакво движение, има коефициент на кинетична енергия, еквивалентен на нула. Въпреки това, след като започнете да въртите педалите, тази енергия се увеличава. Ето как при по-високи скорости, по-голяма кинетична енергия.

След като настъпи времето, когато трябва да спрете, велосипедистът трябва да забави и упражнява противоположни сили, за да забави мотора и да се върне към енергиен коефициент, равен на нула.

6- Бокс и удар

Пример за силата на удара, която произтича от коефициента на кинетична енергия, е очевидна по време на бокс. И двамата опоненти могат да имат една и съща маса, но един от тях може да бъде по-бърз в движенията.

По този начин коефициентът на кинетичната енергия ще бъде по-висок в този с по-голямо ускорение, което ще гарантира по-голямо въздействие и сила при удара (Lucas, 2014).

7- Откриване на врати през Средновековието

Подобно на боксьора, принципът на кинетичната енергия често се използва през Средновековието, когато тежките оръжия за побой са били задвижвани, за да отворят вратите на замъците.

Доколкото овенът или багажникът се задвижват с по-висока скорост, толкова по-голямо е предвиденото въздействие.

8 - Падане на камък или отделяне

Преместването на камък в планината изисква сила и сръчност, особено когато камъкът има голяма маса.

Въпреки това, той е спускане от същия камък надолу по склона, той ще бъде бърз благодарение на силата, която гравитацията упражнява върху тялото ви. По този начин, с увеличаване на ускорението, коефициентът на кинетична енергия ще се увеличи.

Докато масата на камъка е по-голяма и ускорението е постоянно, коефициентът на кинетична енергия ще бъде пропорционално по-висок (FAQ, 2016).

9 - Падане на ваза

Когато вазата падне от мястото си, тя преминава от състояние на покой към движение. Тъй като гравитацията упражнява своята сила, вазата започва да набира ускорение и постепенно натрупва кинетична енергия в своята маса. Тази енергия се освобождава, когато вазата удари земята и се счупи.

10. Лице на скейтборд

Когато човек, каращ скейтборд, е в състояние на покой, енергийният му коефициент ще бъде равен на нула. След като започне движение, неговият коефициент на кинетична енергия постепенно ще се увеличава.

По същия начин, ако този човек има голяма маса или скейтбордът му може да върви с по-висока скорост, неговата кинетична енергия ще бъде по-висока.