Значението на микроскопа за науката и човечеството

Значението на микроскопа за науката се намира в това, че от шестнадесети век е било възможно да се постигне много повече напредък в науките като биология, химия или медицина. Микроскопът се стреми да изследва живи проби и продължава растежа си с развитието на техническия напредък в интравиталната микроскопия, като ендоскопия и жива микроскопия.

Използването на микроскопа започва като развлечение и след това става основен инструмент на науката и медицината. Той дава на наблюдателя поглед към по-малко пространство и без него не би било възможно да се визуализират атоми, молекули, вируси, клетки, тъкани и микроорганизми.

Основната предпоставка на микроскопа е използването му за усилване на обекти и образци. Това не се е променило, но става все по-мощно благодарение на различните микроскопични техники за изобразяване, използвани за извършване на определени видове наблюдения.

Видове микроскопи и тяхното значение

Целта на използването на микроскопа е да се решават проблемите чрез идентифициране на структурите, които се представят на ниво здраве, производствени процеси, селско стопанство и др. Микроскопът позволява наблюдение на структури, които не са видими за човешкото око, чрез увеличителни екрани.

Учените са използвали инструменти, за да наблюдават в детайли структурите на биологични, физични и химически материали. Тези инструменти се наричат ​​микроскопи и се класифицират в няколко вида: стереоскопично или лупа, с малко увеличение.

Съединенията имат по-голямо увеличение от лупата. Нейното управление е грижа и цената му е висока. Лупата осигурява триизмерно изображение и нейният капацитет на увеличение е 1, 5 пъти до 50 пъти. Съставният микроскоп е оптичен инструмент с двойно увеличение. Целта заема реално изображение и дава разделителната способност на изображението. Окулярът увеличава изображението, генерирано в целта.

Мощността на разделителната способност на съставния микроскоп позволява да се видят изображения, неуловими за човешкото око повече от 1000 пъти. Дълбочината на рязкост променя работното разстояние на обектива, без да губи остротата на пробата. Следното изображение показва съставния микроскоп:

Полезността на съставните микроскопи позволява области като хистологията да преразгледат структурата на тъканите и клетките. Диаграмата обобщава как микроскопичните изображения, когато се наблюдават и анализират от наблюдателя, генерират обяснителни модели на структурите.

микроскоп

Микроскопистът е човекът, обучен да разбере теоретичните принципи за микроскопа, който ще му помогне да разреши проблемите по време на наблюдението.

Теорията на микроскопа е полезна, защото разкрива как се прави оборудването, какви са критериите за анализ на изображенията и как трябва да се извършва поддръжката.

Откриването на кръвните клетки в човешкото тяло направи възможен пътя за напреднали изследвания в клетъчната биология. Биологичните системи са съставени от огромни сложности, които могат да бъдат по-добре разбрани чрез използването на микроскопи. Те позволяват на учените да виждат и анализират детайлните връзки между структурите и функциите на различни нива на резолюция.

Микроскопите продължават да се подобряват, тъй като са били измислени и използвани от учени като Антъни Левенхук, за да наблюдават бактерии, дрожди и кръвни клетки.

микроскопия

Когато говорим за микроскопия, най-популярен е микроскопът със съставна светлина. В допълнение, стереомикроскопът може да се използва в науките за живота, за да се видят големи проби или материали.

В биологията електронната микроскопия се превърна във важен инструмент при определянето на 3D структурата на макромолекулните комплекси и субнанометровата резолюция. Освен това, той е бил използван за наблюдение на кристални спирални и вторични (2D) образци.

Тези микроскопи също са били използвани за постигане на почти атомна резолюция, която е била полезна за изучаване на биологичните функции на различни молекули в атомна детайлност.

С комбинацията от редица техники, като рентгенова кристалография, микроскопията също е в състояние да постигне по-голяма точност, която е използвана като фазов модел за решаване на кристалографски структури на различни макромолекули.

Открития благодарение на микроскопа

Значението на микроскопите в науките за живота никога не може да бъде надценено. След откриването на кръвни клетки сред други микроорганизми, други открития са направени чрез използването на съвременни инструменти. Някои от направените други открития са:

  • Клетъчното делене на Walther Flemming (1879).
  • Цикълът на Кребс от Ханс Кребс (1937).
  • Невротрансмисия: открития, направени между края на деветнадесети век и двадесети век.
  • Фотосинтеза и клетъчно дишане на Jan Ingenhousz през 1770-те години.

Много открития са направени от 1670-те години и са допринесли значително за различни изследвания, които са видели голям напредък в лечението на болести и развитието на лекарства. Сега е възможно да се изследват болестите и как те се развиват в човешкото тяло, за да се разбере по-добре как да се лекуват с тях.

Поради многото приложения, данните, използвани в клетъчната биология, са значително трансформирани от представителни не-количествени наблюдения във фиксирани клетки до високопроизводителни количествени данни в живите клетки.

Чрез гениални изобретения, границата на това, което учените биха могли да разкрият от окултизма, непрекъснато се разширява през седемнадесети и осемнадесети век. Накрая, в края на 19-ти век, физическите граници под формата на дължина на вълната на светлината спряха търсенето, за да се види по-нататък в микрокосмоса.

С теориите за квантовата физика се появяват нови възможности: електронът с изключително кратката си дължина на вълната може да се използва като "източник на светлина" в микроскопите с безпрецедентна резолюция.

Първият прототип на електронния микроскоп е построен около 1930 г. През следващите десетилетия все повече малки неща могат да бъдат изследвани. Вирусите бяха идентифицирани и с увеличения до един милион, дори атомите накрая станаха видими.

Микроскопът улесни проучванията на учените, като доведе до резултатите открития на причините и начините за лечение на болести, проучвания на агенти, които могат да бъдат използвани в процеса на производство на суровини за селското стопанство, животновъдството и промишлеността като цяло.

Хората, които работят с микроскопа, трябва да имат обучение за използване и грижа за високото оборудване. Това е основен инструмент за вземане на технически решения, които могат да помогнат на рентабилността на даден продукт и в здравето помага за развитието на човешките дейности.

Refrencias

  1. От Хуан, Хоакин. Институционално представителство на Университета в Аликанте: Основи и управление на общия оптичен микроскоп, възстановен от: rua.ua.es.
  2. От вълнуваща играчка до важен инструмент От: nobelprize.org.
  3. Теорията на микроскопа. Leyca Microsystems Inc. Съединени американски щати. Изтеглено от: bio-optic.com.
  4. Науки за живота под микроскоп. Хистология и клетъчна биология. Взето от microscopemaster.com.
  5. Централен университет на Венецуела: Микроскоп. Изтеглено от: ciens.ucv.ve.