Биполярни неврони: характеристики, местоположение и функции

Биполярните неврони са вид клетки, които се характеризират с два разширения: аксон и дендрит.

Този тип неврони са по-малко разпространени в мозъка от многополюсните неврони (те съдържат повече от един дендрит), но по-разпространени от униполярните неврони (съдържа еднократно удължение, което действа като аксон и като дендрит в същото време).

Биполярните неврони са основно сензорни и са специализирани в предаването на нервни сигнали, които идват от специфични сетива. По този начин те образуват много важни клетки в приемането на обонятелни, вкусови и слухови стимули. От своя страна те също са част от вестибуларните функции.

Този тип клетки се намират в гръбначните ганглии, когато са в ембрионално състояние.

Характеристики на биполярните неврони

Биполярните неврони са тези, които имат разтягане на клетъчно тяло, където всеки край има един дендрит.

Следователно тези клетки се характеризират с наличието на два външни за сомата или невронни тела ветви. Тя се различава от еднополярните, защото има два разширения (еднополярните съдържат само един) и многополюсните, защото съдържа само един дендрит (многополюсните имат повече от един).

Аксоните на биполярните неврони са отговорни за осъществяването на функциите на предаване на информация, докато дендритите извършват процесите на улавяне на информация от други неврони.

Ядрото на биполярния неврон (за разлика от еднополярните) се намира в центъра. Всяка страна съдържа клон. От едната страна аксонът, а от другата дендритът.

Като цяло биполярните неврони са аферентни. Това означава, че те са отговорни за предаването на информация от сетивата до централната нервна система.

Наличието на този тип неврони става особено забележимо в гръбначните ганглии на рибите. Основните му свойства са.

Предава нервни сигнали

Биполярните неврони действат като рецептори и като предаватели. В този смисъл те могат да предават нервни сигнали към други неврони и клетки на нервната система.

Те изпращат информация от периферията

Основната функция на този тип неврони е да улови информация от сетивните органи и да я предаде на мозъчните области.

По тази причина биполярните неврони са известни с това, че изпращат информация от периферията към централната нервна система.

Има издължена форма

Морфологията на този тип неврони се откроява като леко удължена. По този начин тя се различава от униполарните неврони с тяхната закръглена форма и многополюсните неврони по морфологията на звездата.

Отделни разширения

Двата удължения, представени от биполярни неврони (аксон и дендрити) са разделени един от друг. Аксонът е разположен от едната страна на невроналната сома, докато дендритите са разположени от другата страна.

Участва в сензорните процеси

Биполярните неврони са основни клетки за предаване на сетивната информация на организма.

Тези клетки се намират в различни сензорни органи и предават информация към централната нервна система за ухото, миризмата и зрението сред другите.

Това е необичайно

Този тип неврони, въпреки че са много важни за предаване на сензорна информация, не са много разпространени в нервните системи на хората. Всъщност, многополярните неврони са много по-изобилни от тези.

местоположение

Биполярните неврони се разпределят в различни области на нервната система и организма. По-специално, тези видове клетки са особено разпространени в сетивните органи.

В този смисъл, основните области на местоположението на биполярните неврони са:

Ретината на окото

Клетките на ретината на окото са разположени в междинната област на същата. Двете прекъсвания, които биполярните неврони имат (аксон и дендрит) се свързват директно с фоторецепторните клетки.

Разширенията на биполярните неврони са свързани с външния слой на ретината. Този външен слой се формира главно от ганглиозните клетки, мястото, където започват зрителните нерви.

Обонятелен епител

Обонятелният епител е област от носа, която се образува от обонятелни рецепторни клетки. Тези клетки са биполярни неврони, които изпращат аксоните си в мозъка.

В този случай, невроните имат полуживот от един до два месеца, така че те трябва да бъдат заменени непрекъснато от нови клетки, получени от майчините клетки на обонятелния епител.

Всеки от биполярните неврони на обонятелния епител изразява стотици различни обонятелни рецепторни протеини, които са кодирани от съответните гени.

Аксоните на тези неврони са насочени към преминаваща станция, известна като гломерула. Този район се намира в обонятелния крушка на мозъка, така че биполярните неврони пътуват от обонятелния епител до централната нервна система.

По-конкретно, проекциите на тези клетки са насочени към средната част на темпоралните лобове, т.е. обонятелния кортекс. По същия начин, някои се транспортират до хипокампуса и амигдалоидното ядро.

Вестибуло-кохлеарният нерв

Вестибуларният нерв е нерв, който се намира във вътрешното ухо. Тази структура е отговорна за функцията на баланса. Състои се от няколко клона, които идват от полукръглите канали, които се присъединяват към вестибуларния нерв, за да продължат напредването и излизането през вътрешния слухов канал.

По този начин вестибуларният нерв се формира от кохлеарния нерв, който пренася информацията за звука и от вестибуларния нерв, който изпраща информацията за баланса.

И двете функции се изпълняват от биполярни неврони, които свързват тези области с централната нервна система.

Балансът може да бъде оценен от стабилността на тялото, което свързва ухото на мозъчния ствол. По този начин нервните импулси се изпращат от вътрешното ухо към мозъка.

И накрая, вътрешното ухо съдържа кохлеа, спирален канал, който също съдържа биполярни неврони, които действат като преобразуватели на звуковите сигнали.